Rury drenarskie w oczyszczalniach rozsączających

Rury drenarskie w oczyszczalniach rozsączających

Jest wiele rodzajów oczyszczalni ścieków, które mogą znajdować się w pobliżu domu jednorodzinnego. Jeśli chodzi o Polskę, to zdecydowanie najczęściej budowane są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Rzadziej buduje się oczyszczalnie biologiczne czy roślinne.

Perforacje znajdujące się w rurach drenarskich

przydomowe oczyszczalnie ścieków kupowane w PoznaniuWarto wiedzieć, jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych oczyszczalni przydomowych, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym nie mają zbyt skomplikowanej konstrukcji i nie są bardzo drogie. Właśnie dlatego to takie oczyszczalnie wybierane są najczęściej przez klientów. Zarówno koszty instalacji tego typu oczyszczalni jak i jej późniejszej eksploatacji są naprawdę niskie. Jest jednak pewne „ale”. Nie wszędzie da się stworzyć taką oczyszczalnię, bo potrzebny jest tu przepuszczalny grunt. Oprócz tego rury drenarskie muszą być umieszczone w podłożu dość głęboko. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków kupowane w Poznaniu wymagają zamontowania rur drenarskich na głębokości 1,5m ponad zwierciadłem wód gruntowych. Po prostu nie może dochodzić do tego, by zanieczyszczenia przedostawały się do wody podziemnej. Głębokość ułożenia rur drenarskich wynosi zazwyczaj od 0,6 do 1,2m. Na tej głębokości mogą rozwijać się bez żadnych problemów mikroorganizmy, które wspierają pracę oczyszczalni ścieków. Samo działanie oczyszczalni również nie jest skomplikowane.

Najpierw ścieki zostają wstępne oczyszczone w zbiorniku o nazwie osadnik gnilny. Następnie przedostają się one przez studzienkę rozdzielczą do systemu rur drenarskich, które umieszczone są w gruncie. W rurach drenarskich znajdują się perforacje w ściankach. Dzięki tym perforacjom oczyszczone ścieki mogą zostać przekazane do gruntu. Rury tworzą specyficzne poletko filtracyjne.

Close Menu