Prace realizacyjne w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych

Prace realizacyjne w zakresie montażu sieci kanalizacyjnych

Systematyczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz aspektów związanych z ekologią spowodował, że tworzenie strategii rozwoju gospodarczego stopniowo jest ściśle nastawione na kompilację na linii gospodarka- człowiek- środowisko. Poprzez aprecjację znaczenia kwestii bezpośrednio związanych ze środowiskiem naturalnym obserwujemy szereg działań mających na celu systematyczne zwiększanie celów strategicznych OZE.

Modernizacja systemów kanalizacyjnych

Kanalizacja we WrocławiuSkrupulatna analiza audytowa umożliwiła obserwację w zakresie monitorowania poszczególnych komponentów sieci, jaką jest kanalizacja we Wrocławiu. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się zauważyć, że na przestrzeni lat 2000- 2003 odnotowaliśmy ponad dwukrotne zwiększenie udziału instalacji z zastosowaniem rur typu PCW (ok. 21%) a także rur PC przez co systematycznie zmniejszyło się zastosowanie tradycyjnych konstrukcji żelbetowych. Zastosowanie w sieciach kanalizacyjnych konstrukcji uwzględniających materiały na bazie polipropylenu pozwala na bezpośrednie zmniejszenie nie tylko kosztów realizacyjnych, ale również znacznie zaoszczędzić czas niezbędny do realizacji prac. Dzięki specyficznym właściwościom mechanicznym rur wykonanych z materiałów typu PC oraz ich podatności na działanie temperatur proces spajania poszczególnych elementów instalacji jest znacznie prostszy, a specjalna technologia łączenia zapobiega potencjalnym awariom. Ponadto dzięki wdrożeniu do prac montażowych związanych z realizacją sieci kanalizacyjnych technologii przewiertów sterowanych realizacja prac ziemnych jest możliwa na praktycznie każdej powierzchni.

Większość instalacji na terenie Dolnego Śląska powstała w I połowie XX wieku, dlatego też konieczne jest stopniowe wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych mających na celu bezpośrednią poprawę jakości sieci kanalizacyjnych. Bezpieczeństwo oraz niezawodność sieci uzbrojenia terenu jaką jest kanalizacja powinna stanowić priorytetowe znaczenie podczas wykonywania projektów oraz procesów analizy strategicznej.

Close Menu