Czynności gaśnicze w przypadku pożaru

Czynności gaśnicze w przypadku pożaru

Pożar jest obecnie jednym z największych zagrożeń jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi. To niebezpieczne zjawisko jest szczególnie groźne ze względu na czas jaki potrzebuje do swojego rozprzestrzenienia. Czas ten sprawia, że osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie nie mogą zareagować wystarczająco szybko.

Szybka reakcja z wykorzystaniem sprzętu gaśniczego

profesjonalny podręczny sprzęt gaśniczyOprócz tego pożar charakteryzuje się wysoką temperaturą spalania materiałów, które wydzielają gęsty i drażniący dym. W zależności od charakteru występowania tego zjawiska produkty spalania mogą być różne. Żeby ograniczyć występowanie tego typu zjawisk w obiektach użyteczności publicznej oraz takich, w których mogą występować większe skupiska ludzi projektuje się instalacje przeciwpożarowe, które obejmuje wykrywanie, reakcję oraz sygnalizację pożaru. Niezbędnym wyposażeniem każdego budynku jest profesjonalny podręczny sprzęt gaśniczy, który umożliwia likwidację źródła zagrożenia pożarowego we wczesnej jego fazie. Osoba, która zauważy miejsce powstania pożaru powinna niezwłocznie sięgnąć po podręczny sprzęt gaśniczy oraz przystąpić do gaszenia pożaru. Do tego typu sprzętu zalicza się między innymi: hydronetki, gaśnice, małe agregaty gaśnicze czy koce gaśnice. Wszystkie te urządzenia i przedmioty wpływają na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. W celu sprawnej reakcji cała obsługa danego obiektu powinna być przeszkolona pod kątem posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Tylko w takim przypadku reakcja personelu może być podjęta bez zbędnej zwłoki, która może być kluczowa szczególnie pod względem rozwoju pożaru.

Wszystkie środki zapewniające ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia takie jak instalacje pożarowe czy podręczne sprzęty gaśnicze wpływają w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego. Wymagane są więc bieżące kontrole i czynności serwisowe wszystkich wcześniej wspomnianych środków zapobiegania pożarowi.

Close Menu